16.07.2018.

Državno prvenstvo na Golte je regularno

Državno prvenstvo na Golte je regularno

Na korespondenčni seji so se člani Izvršilnega odbora Združenja za gorske teke po razčiščevanju okoliščin z večino glasov odločili, da je Državno prvenstvo v gorskih tekih REGULARNO. Za vse kategorije tekma na Golte velja za državno prvenstvo. Vsem prizadetim se za nastalo situacijo opravičujemo. Okoliščine (slabše označena trasa, slabo vreme) niso vplivale na regularnost prvenstva v tolikšni meri, da bi o prvenstvu upravičili resen dvom.

O izboru reprezentance za svetovno prvenstvo bo IO sprejel sklepe na redni seji v sredo.

Timotej Bečan je bil tudi tokrat v Savinjskih Alpah hitrejši od Mirana Cveta (+ 1:14), Aleša Žontarja (+ 4:16) in Luka Miheliča (+ 4:27). Članska pravkinja Mojca Koligar je bila na krajši trasi (6,1 km) kar za 3:23 minute hitrejša od Tine Kozjek (Šmarnogorska), 4:10 minute od Tine Klinar in Andreje Godec (AD Štajerska).

V mladinski konkurenci sta prvaka novinca na gorskotekaški sceni članica AD Štajerska Klemen Španring (2. Tine Hren, 3. Aljaž Luznar) in med mladinkami Špela Gonza (AD Štajerska) pred Nušo Mali in Majo Per (obe AD Domžale).

dodano uradno stališče IO Združenja za gorske teke

 

URADNO STALIŠČE IZVRŠNEGA ODBORA ZA GORSKE TEKE PRI ATLETSKI ZVEZI SLOVENIJE VEZANO NA VZPON NA GOLTE 2018

Dne 15. 7. 2018 je potekalo državno prvenstvo v gorskih tekih, disciplina gor z vzponom na Golte. Med izvedbo tekmovanja so se pojavili zelo spremenljivi vremenski pogoji, ki so vplivali na potek tekmovanja. Regularnost izvedenega državnega prvenstva je bila tako razglašena na korespondenčni seji izvršnega odbora za gorske teke.

Izvršni odbor za gorske teke pri AZS se je v sredo, 18.7.2018 na redni seji izrekel o uradnem stališču, ki ga posreduje v javnost.

Že v 9. poglavju Pravil za atletska tekmovanja 2018-2019, ki so objavljena na spletni strani Atletske zveze Slovenije je v splošnem delu definirano naslednje:

»Zaradi zelo različnih pogojev, v katerih se organizirajo krosi, gorski teki in trail teki po vsem svetu, je nemogoče predpisati natančna pravila, ki bi veljala kot mednarodni standardi za te discipline. Moramo se zavedati, da je razlika med zelo uspelim in neuspelim tekmovanjem pogosto odvisna od naravnih značilnosti terena in spretnosti načrtovalca proge. Naslednja pravila služijo kot pomoč, vodilo in spodbudo članicam za razvoj teka v naravi, gorskega teka in trail teka.«

Med temi naslednjimi pravili je v 251. členu tudi besedilo vezano na gorske teke. Pod poglavjem Varnost, pa je napisano naslednje besedilo:

»Organizatorji tekmovanj v gorskih tekih morajo zagotoviti varnost atletov in uradnih oseb. Upoštevani morajo biti posebni pogoji, kot so visoka nadmorska višina v povezavi z vremenskimi pogoji in razpoložljiva infrastruktura.«

Zaradi specifike tekmovanj v gorskih tekih Združenje za gorske teke izdela svoja Pravila za organizacijo tekmovanj v gorskih tekih, v točki 22 je definiran postopek za pritožbe.

Nastala situacija 15. 7. 2018, ko so se vremenski pogoji spremenili med potekom tekmovanja, torej po štartu so vplivala na kasnejše zaplet in razplet dogodkov. Zavedati se moramo, da je varnost tekmovalcev na prvem mestu in v določenih situacijah, kot se je izkazalo 15. 7. 2018 lahko govorimo o regularnosti tekmovanja po izvedbi. Postopek sprejemanja odločitev vezanih na regularnost tekmovanja bomo v bodoče definirali v Pravilih za organizacijo tekmovanj v gorskih tekih, lahko pa se bo sprejela odločitev, da je postopek enak kot pri obravnavanju pritožb, ki je naveden v točki 22 omenjenih Pravil za organizacijo tekmovanj v gorskih tekih.

Odbor za gorske teke pri AZS