18.04.2019.

Kriteriji za reprezentančne nastope 2019

Kriteriji za reprezentančne nastope 2019

Kriteriji za nastope na mednarodnih tekmovanjih v gorskih tekih 2019

Evropsko prvenstvo Zermatt (Švica), 7.7.2019 (gor)

Izbirna tekma je Tek na Ratitovec 2.6.2019.

Članice in člani tečejo po »moški« progi s štartom v Železnikih, mladinke in mladinci tečejo na progi od Prtovča (bivša proga mladink) do cilja na Ratitovcu.

V reprzentanco se uvrstijo tekmovalci, ki na izbirni tekmi dosežejo uvrstitev med prve 3 in dosežejo vsaj naslednje čase: člani: 1:06.00, članice 1:16.00, mladinke 34:30, mladinci 30:00.

Četrtega člana reprezentance lahko izbere nacionalni trener. V primeru večjih zaostankov reprezentante določi nacionalni trener.

Svetovno prvenstvo Villa de Angostura (Argentina), 15.11.2019 (gor/dol)

Pregledna tekma je Kotredež trail (DP gor/dol), 15.9.2019

Reprezentanco določi nacionalni trener.

Svetovno prvenstvo v gorskem maratonu, Villa de Angostura (Argentina), 16.11.2019

Reprezentanco določi nacionalni trener najkasneje do 15.septembra na podlagi tekmovanj v sezoni na primerljivih in krajših tekmovalnih progah ter na osnovi lastne presoje.

Medn.tekma za mlajše mladince WMRA International U18 youth cup (avgust, Susa, Italija)

Ekipo izbere nacionalni trener, oziroma postavi kriterije.

Balkansko prvenstvo (Campulung, Romunija), 18.5.2019

Reprezentanco izbere oziroma odobri nacionalni trener. Ekipa je deloma že znana.

Ostala mednarodna tekmovanja:

Za tekme Svetovnega pokala (WMRA world cup) ter tradicionalni tekmovanji Trofeo Vanoni Morbegno (Ita), Staffetta Tre rifugi Collina (Ita) nacionalni trener lahko odobri sofinanciranje stroškov poti in nastanitve zainteresiranim tekmovalcem po svoji presoji in v skladu z razpoložljivimi sredstvi, namenjenimi za mednarodna tekmovanja pod okriljem Združenja za gorske teke.

Opombe:

Za tekmovanje pod točko 1 ni predvideno sofinanciranje s strani udeležencev (tekmovalcev),

Za tekmovanja pod točkami 2 do 4 obstaja možnost sofinanciranja s strani tekmovalcev (finančna konstrukcija v času določitve kriterijev še ni zaključena),

Za tekmovanja pod točkama 5 in 6 je predvideno sofinanciranje s strani tekmovalcev.

Delo nacionalnega trenerja v sezoni 2019 opravlja Boštjan Novak, ki je na voljo za vprašanja v zvezi s kriteriji, izborom in pogoji za udeležbo na mednarodnih tekmah na tel. 041 670-141 ali bostjan.nov@gmail.com