TEKMOVALNI SISTEMI - V SVETU

TEKMOVALNI SISTEMI - V SVETU

Svetovno prvenstvo
WMRA od 1985 dalje vsako leto organizira Svetovno prvenstvo. Prireditev se v angleščini imenuje “World Trophy” (od 2009 dalje “World Championships”) ; tradicionalni datum je prva polovica septembra. Pravico nastopa imajo ekipe držav članic. Prizorišče voli Kongres dve leti vnaprej. Na SP se disciplini izmenjujeta – v lihih letih je na sporedu tek “gor/dol”, v sodih letih je “navkreber”. Nastopa se v štirih kategorijah, za proge pa veljajo določena pravila.

Tekmovanje je posamično in ekipno. Ekipe sestavlja: 6 članov (za ekipo štejejo 4 najboljši rezultati), 4 članice (3), 4 mladinci (3) in 3 mladinke (2) ter trener in vodja ekipe. Organizator vsem nastopajočim zagotovi brezplačno bivanje, WMRA pa povrne del potnih stroškov; delež je odvisen od uspešnosti nastopa v minuli sezoni, oddaljenosti in standarda v posamezni državi.
Slovenija (prej YU) je ena redkih reprezentanca, ki je sodelovala na vseh dosedanjih SP.

Evropsko prvenstvo
Evropsko prvenstvo je organizirano pod okriljem EAA (Evropske atletske zveze). Tekmovanje je vsako leto; tradicionalni termin pa je prvi ali drugi vikend v juliju. Prizorišče na predlog komisije za GT pri EAA potrjuje Council EAA in to dve leti v naprej. Tako kot na SP se tudi na EP disciplini izmenjujeta – v sodih letih je na sporedu tek “gor/dol”, v lihih letih pa “navkreber”; torej je v letu, ko je na SP na sporedu tek navkreber, na EP na sporedu tek gor/dol. Za proge veljajo enaka pravila kot na SP. V letu 2007 je bilo poskusno uvedeno EP tudi za mladince in mladinke, ki je od 2009 dalje vključeno v redni program EP. Vse štiri tekme so na en dan, običajno v nedeljo dopoldan.
Tekmuje se posamično in ekipno. Ekipo sestavljajo 4 člani (za ekipo štejejo 3 boljši rezultati), 4 članice (3), 4 mladinci (3) in 3 mladinke (2).

Za proge za EP in SP veljajo sledeča pravila:

navkreber
gor / dol
dolžina
viš. razlika
dolžina
viš. razlika
mladinke
  4 km
  400 m
  4 km
250 m
članice, mladinci
  8 km
  800 m
  8 km
500 m
člani
12 km
1200 m
12 km
750 m

Glede na to, da gre pri gorskih tekih vedno za naravne proge, so parametri prog vedno približek omenjenim zahtevam; dopustno odstopanje je + – 10%, izjemoma do 20%.

WMRA Grand Prix
Od leta 1999 dalje WMRA organizira WMRA Grand Prix. Ciklus združuje več tekem. Z izborom tekem skuša WMRA zajeti obe disciplini in različne kraje širom po svetu – del tekem se zato vsako leto zamenja, običajno pa se izbirajo tradicionalne, mednarodno uveljavljene tekme. Proge lahko odstopajo od pravil, ki veljajo za EP in SP.
Rezultati se točkujejo; v končni seštevek štejejo 3 – 4 najboljše uvrstitve, za uvrstitev pa sta potrebni najmanj dve uvrstitvi med dobitnike točk. Proglasitev rezultatov je na zadnji tekmi.
Med tem ko je EP in SP tekma zaprtega tipa, so Grand Prix tekme odprtega tipa, to pomeni, da lahko nastopi vsakdo, ki se čuti sposobnega. V sezoni 2008 je uvedena novost – tekme so razdeljene v 2 skupini, ki se med seboj razlikujeta po »pomembnosti« – tekme prve skupine (Level 1) prinašajo najuspešnejšim normalno število točk (kot prejšnja leta) in organizatorjeve obveznosti so enake kot lani; tekme drugega nivoja pa prinašajo najboljšim le polovično število točk, organizatorjeve obveznosti pa so prav tako nekoliko manjše. S tem je WMRA skušala odpreti vrata tudi materialno šibkejšim prireditvam, tekmovalcem pa povečati možnosti izbire tekem.

Svetovno prvenstvo v gorskem maratonu
Od leta 2004 dalje WMRA organizira SP v gorskem maratonu (World Long Distance MR Challenge). Pravila določajo, da mora biti čas zmagovalca med 2 in 4 urami. Prizorišče na osnovi kandidatur izbere Council in to v januarju za naslednje leto. Izvedbo SP običajno zaupa uveljavljenim gorsko-tekaškim prireditvam z večletno tradicijo. Tekme so odprtega tipa. V letu 2009 je uvedeno ekipno tekmovanje v ženski in moški konkurenci. Ekipo sestavljajo po 3 tekmovalci, prijavit pa jo mora nacionalna atletska zveza.

Mednarodna tekma za mlade
V letu 2006 je prvič organizirano mednarodno tekmovanje za mladino – dekleta in fante stare 16-17 let (mlajše mladinke/mladinci). Tekmovalce na tekmovanje prijavi nacionalna atletska zveza.
Proge so prilagojene tej starostni skupini. Leta 2006, 07 in 08 je prireditev v Susi v Italiji, v prihodnjih letih pa se bo predvidoma selila iz države v državo.

Svetovno prvenstvo za veterane
Od leta 2001 dalje WMRA organizira SP za veterane (Masters World Mountain Running Championships). Pravila so usklajena s pravili WMRA in WAVA (World Athletic Veteran Association); kategorije so razdeljene na 5 let (ženske in moški nad 35 let), pri čemer velja datum rojstva. Proge so prilagojene starostnim kategorijam; v glavnem gre za proge s samim vzponom, dopustna pa je tudi proga “gor/dol”. Dolžine prog se gibljejo nekje med 6 in 10 km. Običajni termin SP za veterane je konec avgusta ali začetek septembra.
Prizorišče na osnovi kandidatur izbere Council in to v januarju za naslednje leto. Prireditev je vsako leto septembra.
Tekma je odprtega tipa.

Evropsko prvenstvo za veterane
EP za veterane je bilo prvič organizirano leta 2006. Veljajo enaka pravila kot za SP. Običajni termin je v maju, prireditev pa je vsako drugo leto. Zaradi specifičnih zahtev Evropske veteranske atletske zveze je tekmovanje že po dveh letih praktično zamrlo.