20.04.2020.

Priporočila Atletske zveze Slovenije ob odprtju atletskih stadionov

Priporočila Atletske zveze Slovenije ob odprtju atletskih stadionov

Na Atletski zvezi Slovenije so 20. aprila pripravili priporočila za upravljavce atletskih stadionov, vse atlete, atletinje, trenerje. Priporočilo na povezavi (klik) in seveda veljajo tudi za druge uporabnike, ki niso vedno na stezi.

Hkrati obveščajo, da je ministrica za izobraževanje, znanost in šport prof. dr. Simona Kustec razložila, da so sprejeta sproščanja omejitev v Odloku o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji, ki predvidevajo postopno sproščanje športno-rekreativnih storitev na prostem, v športnih objektih na prostem in na površinah za šport v naravi ob ohranjanju varne razdalje do drugih ter namenjene izključno splošni javnosti za namen rekreativne športne dejavnosti prebivalstva in ne za organizirane trenažne procese športnikov.

V tem tednu bo Direktorat za šport ministrstva za izobraževanje, znanost in šport v sodelovanju z OKS – ZŠZ pripravil celovit predlog posebnih prilagoditev za izvajanje organiziranega trenažnega procesa za posamezne športne panoge, o katerem bo nato odločala Vlada Republike Slovenije. OKS – ZŠZ je v ta namen že pripravil osnutek konkretnih predlogov protokolov trenažnih procesov, na podlagi podatkov, ki smo jih posredovale nacionalne panožne športne zveze.

Priporočila za upravljavce stadionov in vse atlete:

1. Garderobe, sanitarije in ostali skupni prostori na atletskem stadionu naj bodo zaklenjeni in jih atleti in atletinje ne smejo uporabljati.
2. Na stadionu je potrebno onemogočiti uporabo tribun in klopi.
3. Na stadionu ne sme biti rekvizitov, kateri bi lahko potencialno vplivali na prenos virusa, lahko pa atleti in atletinje uporabljajo svoja orodja, pripomočke in rekvizite.
4. Vadba na stadionu poteka posamično. Organizirane skupinske vadbe niso dovoljene.
5. Upravljavec stadiona lahko določi maksimalno število uporabnikov, ki so lahko istočasno na stadionu.
6. Atleti in atletinje morajo upoštevati priporočeno minimalno razdaljo 1,5 metrov ali več. Upoštevanje minimalne priporočene razdalje velja tudi za odlaganje osebnih stvari (nahrbtnik, torba, oprema, pijača).
7. Prihod atleta ali atletinje na stadion naj bo največ 5 minut pred začetkom vadbe.
8. Atleti ali atletinje morajo priti na stadion že preoblečeni za vadbo.
9. Atleti in atletinje morajo zapustiti stadion takoj po zaključku vadbe. Druženje in zadrževanje na stadionu pred in po vadbi ni dovoljeno.
10. Atleti in atletinje si morajo ob vstopu in izstopu iz stadiona razkužiti roke.
11. Atleti in atletinje, ki so bolni ali imajo bolezenske znake in simptome (kot so na primer nahod, slabo počutje, bolečine v mišicah, povišana telesna temperatura, kašelj), morajo ostati doma.
12. Atlete in atletinje, ki kršijo pravila, jih upravljavec stadiona odstrani in jim prepove nadaljnjo vadbo do popolne ukinitve vseh ukrepov, ki veljajo v RS.
13. Upoštevati je potrebno tudi vsa splošna priporočila pristojnih organov glede zmanjšanja širjenja okužbe.

Poleg zapisanega vas prosimo, da spremljajte tudi vsa ostala navodila pristojnih organov. Kar se tiče omejitve gibanja med občinami je ta še v veljavi in so prehodi med občinami možni le pod določenimi pogoji.

O morebitnih spremembah določil in priporočil vas bomo še naprej ažurno obveščali vse do popolne sprostitve omejitev.

Obljubljamo vam, da se bomo enako zavzeto zavzemali za čimprejšnje sproščanje nadaljnjih ukrepov, vas pa pozivamo k spoštovanju trenutnih priporočil.