09.10.2018.

Širitev tekmovanj za Pokal Slovenije v gorskih tekih

Širitev tekmovanj za Pokal Slovenije v gorskih tekih

Ponudba organizatorjem gorsko tekaških prireditev

V sezoni 2019 Združenje za gorske teke načrtuje širitev pokalnih tekmovanj za niZ Pokal SLovenije. Predvsem za mlajše mladinske in otroške kategorije želi povečati število prireditev, ki bi zapolnile zanimiv koledar prireditev od konca marca do začetka oktobra.

Osnovni pogoji:

– izkušnje z izvedbo prireditev (tradicija, izkušnje organizacijskega odbora)

– primerna trasa za mlajše kategorije (hribovit teren, razdalja primerna izzivu kategorije, dolžina, zahtevnost)

– pripravljenost na delno prilagoditev izvedbe prireditve in zadostitev osnovnih kriterijev za niz Pokal Slovenije

– hiter odziv (odločitev o pokalnih prirediteljih bo sprejeta do začetka novembra)

Organizator v Pokalu Slovenije pridobi : 

– prireditev dobi dodatno promocijo pokalnega tekmovanja

– enakopraven status z ostalimi prireditelji glede na pomen prireditve

– prireditev dobi večjo medijsko pozornost po prireditvi v vseh kategorijah

– pomoč z nasveti pri izvedbi prireditve

– dvig kakovosti in pomena prireditve

– povezovanje z ostalimi organizatorji prireditev

– olajšano iskanje pokroviteljev v lokalnem okolju in širša odmevnost prireditve

kontakt Jože Dakskobler

041/837-551 el. naslov: joze.dakskobler@gmail.com