02.08.2018.

Več tekačic, več tujcev, manj mladih – Grintovec 2018

Več tekačic, več tujcev, manj mladih – Grintovec 2018

Tek na Grintovec velja za enega najbolj referenčnih in uglednih gorskih tekov v Sloveniji. Tek na Grintavec kaže tudi določen trend, ki ga je zaznati skozi leta. Leta 2017 tek na Grintovec ni bil izveden. V KGT Papež so se posvečali organizaciji evropskega prvenstva na Veliko planino.

VREME IMA NA DOSEŽKE ZELO VELIK VPLIV

trije od štirih pod uro in polTek na Grintovec je eden največjih izzivov v naših gorah. Izziv za večino je tudi premagati goro, premagati vrh in poseben izziv je za večino tudi čas. V letu 2018 so le štirje tekači tekli hitreje od prelomne meje ure in pol, petnajst pa pod uro in štirideset minut. Leta 2016, ko je tek štel v svetovni niz svetovnega pokala, je pol uro in pol zmoglo le osmim tekačem in skupaj 18 pod uro in štirideset minut. Leta 2014, ko so bile razmere bolj prijazne, sta dva, tudi Nejc Kuhar, tekla pod magično mejo uro in dvajset minut, ob tem pa je zmoglo pod uro in pol kar 16 tekačev.

MLADIH MANJ

V dobi 2014- 2018 je padala udeležba mladih. Glede na to, da na teku mladih ni bistvenih sprememb glede izvedbe, deloma se spreminja le trasa teka, je od leta 2014 (62 tekačev v otroških in mladinskih kategorijah) do 2018 (42) zelo padla udeležba. V letih 2015 in 2016 je bilo pod Grintovcem 58 oziroma 59 mladih tekačev in tekačic. Zmanjšuje se število v najmlajših kategorijah. V mladinski kategoriji trend niha na dokaj nizki ravni. Sprememba trase je bila letos poskus v smeri dviga udeležba, vpliv pa neopazen.

2014285 tekačev – 29 tujcev
2016257 tekačev – 28 tujcev
2018227 tekačev – 38 tujcev

UDELEŽBA TUJIH TEKAČEV IN TEKAČIC

Letos je na teku na Grintovec sodelovalo 38 tujih tekačev iz desetih držav. To je primerljivo letu 2015 (38), in več kot v letih 2014 (29) in 2016 (28.). To leto so sodelovali tekači iz 13 držav. V letih 2014 do 2016 je tek štel v niz svetovnega pokala. Po odstotku udeležencev pa je letošnja izvedba presegla prejšnje, saj je sodelovalo kar 17 odstotkov tujcev. Leta 2015 je bilo tujcev 14 odstotkov, ostali analizirani izvedbi pa deset oziroma 11 odstotkov.

VIŠA SE ODSTOTEK TEKAČIC Kar 26 tekačic je letos zmoglo sprejeti in premagati izziv Grintovca. To je 14 odstotkov vseh, ki so zmogli premagati izziv Grintovca. Z izjemo leta 2015 (18), je bilo tudi v letih 2014 (27) in 2016 (24) podobno število tekačic na vrhu Grintovca. Le da je odstotek v primerjavi s tekači letos višji.

Iz letošnje izvedbe je ob tej statistiki  mogoče izvleči sklep, da na mednarodnem teku na Grintovec sloves svetovnega pokala WMRA nima posebnega vpliva na žensko populacijo in minimalen na udeležbo tujcev. Tudi glede na dosežene čase najhitrejših tekačic vpliv v primerjavi z leti 2016-2018 ni posebej očiten. Mojca Koligar je s časom 1,39:58 letos kot edina zmogla pod mejo ure in štirideset minut.  Kot leta 2016 Italijanka Antonella Confortola (1,39:11).

REZULTATI 2018 –