Organiziranost gorskih tekov v Sloveniji

Slovenji so gorski tekači organizirani v okviru Atletske Zveze Slovenije – AZS, kjer je v Statutu opredeljeno Združenje za gorske teke.

Združenje vodi Izvršni odbor. Tako Združenje kot Izvršni odbor delujeta po pravilniku, ki ga potrjuje Upravni odbor AZS.


Izvršni odbor za gorske teke pri Atletski Zvezi Slovenije skrbi za:

  • razvoj gorskih tekov na področju Slovenije
  • tekmovalni sistem v Sloveniji
  • tekme na nacionalnem nivoju (Državna prvenstva, Pokal Slovenije, izbirne tekme za sestavo reprezentance)
  • nastope ekipe Slovenije na pomembnejših mednarodnih tekmovanjih (SP, EP …)
  • povezavo z WMRA in ostalimi mednarodnimi organizacijami.

Izvršni odbor vsako leto organizira in pretežno financira nastop reprezentance Slovenije na Evropskem in Svetovnem prvenstvu ter tekmovanju »WMRA Youth Cup« in SP v gorskem maratonu.

Na tekmah Svetovnega pokala in SP za veterane pa pomaga v organizacijskem smislu.

 

Organiziranost gorskih tekov v svetu

World Mountain Running Association / WMRA – Svetovna zveza za gorske teke povezuje nacionalne zveze za gorske teke s celega sveta in večje mednarodne prireditve. V letu 2016 je včlanjenih preko 40 držav iz 4 kontinentov.

Najvišji organ WMRA je Kongres, ki se sestane enkrat letno (med SP), vsaka država, članica pa ima po eno mesto/glas.

Načelno so gorski tekači v posameznih državah organizirani v okviru nacionalnih atletskih zvez, statut WMRA pa dovoljuje članstvo tudi ne-atletsko organiziranim gorsko-tekaškim zvezam.

WMRA vodi Council, v katerem so predsednik, gen. sekretar in blagajnik, ki imajo 4-letni mandat ter direktorji za tekmovanja, organizacijo, razvoj in marketing, ki imajo 2-letni mandat; člane Councila voli Kongres. Slovenija ima od leta 1997 v Councilu svojega predstavnika, Toma Šarf, ki sedaj zaseda mesto generalnega sekretarja.
WMRA deluje pod patronatom IAAF (International Association of Athletic Federations). WMRA skrbi za politiko razvoja gorskih tekov in organizacijo tekmovanj na mednarodnem nivoju. V svojem programu ima sledeča tekmovanja:

Svetovno prvenstvo (World Trophy; od 2009 dalje World Championships) – prvič organizirano leta 1985; termin je začetek septembra; vsako leto

Svetovno prvenstvo v gorskem maratonu (World long distance MR Challenge) – prvič organizirano leta 2004; vsako leto

Svetovni pokal (World Cup, do vključno 2013 »WMRA Grand Prix«) – vsakoletni ciklus štirih do šestih tekem, sistem točkovanja in seštevanja točk; prvič organizirano leta 1999

Svetovno prvenstvo za veterane (World Masters MR Championships) – prvič organizirano leta 2001; vsako leto

Mednarodna tekma za mladino (WMRA Youth Mountain Running Challenge) / 16-17let / – prvič organizirano 2006; vsako leto

Na nivoju Evrope skrbi za gorske teke Komisija za gorske teke pri Evropski Atletski Zvezi (EAA). Skrb komisije je politika razvoja gorskih tekov in organizacija tekmovanj na evropskem nivoju; EAA tako skrbi za organizacijo Evropskega prvenstva.

Več o delovanju WMRA lahko najdete na spletni strani WMRA